Kamuoyu Duyurusu / 2018 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 53. Madde

Kamuoyu Duyurusu / 2018 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 53. Madde

MADDE 53 - (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;

a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler;

1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını, her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak zorundadır.

 

AÇIKLAMA

KWH

2018 YILI BÖLGEDE TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI

9.074.362.952

2018 YILI SERBEST TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI

1.451.871.871

2018 YILI SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİNİ GEÇTİĞİ HALDE HAKKINI KULLANMAYAN TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI

6.338.246.769Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2021 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node02 18.05.2021 17:42:57