Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetler Yönetmeliği'nin Kamuoyu Bilgilendirilmesi

Madde 53 – (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;

a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler;

1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını, her yıl 

Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak zorundadır.

Açıklama Kwh
2019 Yılı Dağıtım Bölgemizde  Tüketilen Enerji Miktarı Toplamı 9.374.702.765
2019 Yılı Serbest Tüketiciler Tarafından Tüketilen Enerji Miktarı 2.828.933.260
2019 Yılı Serbest Tüketici Limitini Geçtiği Halde Hakkını Kullanmayan Tüketiciler Tarafından Tüketilen Enerji Miktarı 5.460.544.312
Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2021 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node04 25.01.2021 14:00:24