Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası

TEKNİK KALİTENİN ÖLÇÜMÜ

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ne göre teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Yapılacak ölçümler 1 hafta süreli olacak olup, yapılacak  güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli 2015 yılında AG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 77,88  TL ve OG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 207,69  TL olarak tespit edilmiştir.

Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2017 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları